Ga naar inhoud

E-mail overzicht

E-mail poorten

Naam Mail Server Poort
SMTP mail.zxcs.nl 465
IMAP mail.zxcs.nl 993
POP mail.zxcs.nl 995

Note

Om deze instellingen te gebruiken dient SSL ingeschakeld te worden.


Laatst geüpdatet: May 8, 2023
Gecreëerd: May 8, 2023