Ga naar inhoud

Account toevoegen in Outlook Office

Ga naar Profielen beheren

Klik op bestand

Open Outlook en ga naar Bestand. Klik op Info > Accountinstellingen > Profielen beheren.

Info > Accountinstellingen > Profielen beheren

Nieuw e-mail account toevoegen

E-mailconfiguratie

Er komt een venster tevoorschijn, E-mailconfiguratie - Outlook. Klik hier op E-mailaccounts...

Klik vervolgens op Nieuw... onder E-mail. Zo kan je een nieuw email adres aan Outlook toevoegen.

Accountinstellingen

Je account configureren

Handmatige instellingen of extra servertypen

Selecteer Handmatige instelling of extra servertypen en klik op Volgende.

POP of IMAP

Kies voor een POP of IMAP email account, omdat we een IMAP verbinding willen instellen.

Login gegevens

Je dient nu je login gegevens in te voeren. Stap 1 en 3 moeten vervangen worden met je eigen gegevens.

Nadat je alle velden heb ingevuld, klik op Meer instellingen... (4)

Server voor uitgaande e-mail

Voor Server voor uitgaande e-mail (SMTP) is ook verificatie vereist. Vink dit daarom aan.

Tot slot zet je onder Geavanceerd voor zowel inkomende als uitgaande mail SSL/TLS aan. Voor inkomende mail moet als poort 993 ingesteld worden. De uitgaande mail gaat over 465.

Geavanceerd

Bevestig deze gegevens om je account op te slaan.

Er wordt nu een test uitgevoerd om de werkzaamheid van zowel de IMAP als SMTP server te controleren. Dit zou nu zonder problemen moeten verlopen.

Mocht je nog problemen ondervinden, neem dan contact op met onze support.


Laatst geüpdatet: May 8, 2023
Gecreëerd: May 8, 2023